Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Kleinschmidts konklusioner holder ikke vand…

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

 

Slesvigsk Partis folketingskandidat fra Det Radikale Venstre, Stephan Kleinschmidt, foreslår at Sønderborg Kommune skal købe en bygning på Storegade i Augustenborg, der skal omdannes til bibliotek til erstatning for den nuværende placering på Augustenborg Skole.

Nu behøver man jo ikke at erhverve en bygning til formålet, da det tidligere rådhus stadig findes i kommunens bygningsportefølje, da det heller ikke hér er lykkedes at finde en køber.

Det kan da godt være forholdene på Augustenborgs bibliotek kan gøres bedre. Men begrundelsen fra Stephan Kleinschmidt : ” Sønderborg Bibliotek står allerede i dag som et lysende eksempel på, hvordan fremtidens bibliotek ser ud” og videre: ” Den begrænsede åbningstid uden selvbetjenings muligheden og beliggenheden på Augustenborg Skole har gennem alle årene både før og efter kommunalreformen været årsag til den lave benyttelse”, med henvisning til: ”Vi ved, at tilgængeligheden er en afgørende faktor. Biblioteket skal derfor nu have en ny placering i egne selvstændige lokaler i kombination med en selvbetjeningsløsning. Og jeg ved at initiativet belønnes med stigende antal udlån".

 – Det passer ikke hr. Kleinschmidt!

Jeg er desværre nødt til at rykke ved den radikale folketingskandidats konklusioner på de kolde fakta fra Danmarks Statistik vedr. kommunens bibliotekers aktiviteter, nøgletal for udlån og materialebestand samt Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal for biblioteksudgifter pr. indbygger!

Kleinschmidt postulerer i sit indlæg at øget tilgængelighed er fremmende for antal udlån! De seneste officielle, offentliggjorte tal fra DS for udlån i Sønderborgs Hovedbibliotek samt de 9 betjeningssteder med materialesamling er fra 4. juli 2016 og dækker aktiviteter fra 2009-2015. Hér kan man læse, at fra 2013 til 2015 skulle antallet af aktive lånere være steget med 3.151, men at besøgstallet er faldet fra 560.000 til 536.590; ligesom antallet af udlån i alt er faldet fra 528.834 i 2013 til 464.353 i 2015. Udlån af bøger er faldet fra 383.434 i 2013 til 351.180. Samtidig er bestanden af bøger faldet fra 246.107 i 2013 til 234.023 i 2015. Det eneste sted, der ikke ses tilbagegang er udviklingen i antal ansatte samt lønomkostninger!

Denne recessive udvikling sker på trods af de postulerede øgede adgangsmuligheder, som udgøres af 12 timers ugentlige åbningstimer uden bemanding på hovedbiblioteket i 2014 og 2015 samt forøgelser af filialernes åbningstimer fra 327 t. i 2013 til 528 timer i 2014 og 2015. Man skal hér lige huske, at man i 2013 beskar antallet af timer med 113 timer ugentlig fra de tidligere 440 timer!

De samlede biblioteksudgifter på kt.: 3.32.50 Folkebiblioteker-netto i alt steg fra 2013 fra 34,8 mio. kr. til 36,34 mio. i 2015 og budgetteret til 34,78 mio. for 2016. Altså en besparelse på samlet set 1,562 mio. kr. for indeværende år. Heri er indregnet et fald i køb af tjenesteydelser på 2,7 mio. kr., et merindkøb af materialer på 742 t. kr. og en merudgift på 1,562 mio. på lønkontoen for uændret 52 årsværk + 18 timers ugentligt frivilligt arbejde!

Og hvordan ligger Sønderborg Kommune da placeret i forhold til omverdenen, når det gælder nøgletallet for kommunens performance beregnet af Økonomimisteriet for 2016.

Landsgennemsnittet pr. indbygger udgør for budget 2016 i alt 439 kr. mens Region Syddanmarks gns. udgør 398 kr. pr. indbygger. Sønderborgs nettoudgift pr. indbygger udgør i 2016 i alt 465 kr. På trods af dette har kommunen valgt at fastholde 52 årsværk + frivillige samtidig med at aktivitetsniveau og udlån er faldet drastisk. Vær opmærksom på at udlån i det oplyste er ”antal ekspeditioner” og ikke antal bøger eller andet!

Find gerne en ny og bedre løsning på et evt. biblioteksproblem i Augustenborg men brug venligst en argumentation, der har bund i den virkelige verden og ikke at øget tilgængelighed giver stigende udlån!

Det er ren fantasi!

Glædelig Jul og Godt Nytår

Publiceret: 23. December 2016 08:30
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Sønderborg

ANNONCER
Se flere