Sønderskov-Skolens elever skal i fremtiden lære gennem tværfaglige projekter. Det kan for eksempel være et teaterstykke, hvor dansk, historie, matematik og geografi indgår. Målet er at ruste børn og unge endnu bedre til fremtiden.
Sønderskov-Skolens elever skal i fremtiden lære gennem tværfaglige projekter. Det kan for eksempel være et teaterstykke, hvor dansk, historie, matematik og geografi indgår. Målet er at ruste børn og unge endnu bedre til fremtiden.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Projekt: Sønderskov skal gå forrest

Sønderskov-Skolen, kommunen og Kata Fonden vil udvikle nye engagerende læringsformer

Sønderskov-Skolen bliver første skole i et nyt, stort skoleinitiativ, LEAPS, i samarbejde med Sønderborg Kommune og Kata Fonden.

Initiativet skal gennem projektbaseret læring styrke børn og unges naturfaglige og tværfaglige kompetencer. Det gælder blandt andet problemløsning, kritisk tænkning og kommunikation. Målet er at ruste børn og unge endnu bedre til fremtiden samt at skabe en række innovative modelskoler, der kan inspirere andre skoler.

Sønderskov-Skolen bliver et lokalt fyrtårn og besøgscenter for projektbaseret læring.

“Projektets tanker om at bruge projektbaseret læring med øget fokus på naturfagene som grundlag for at skabe en endnu bedre folkeskole gør et særdeles godt indtryk på os. Projektet kan bidrage væsentligt til det målsatte udviklingsarbejde, som vi er i gang med i vores skoler,” siger Erik Lorenzen, formand for børne- og uddannelsesudvalget, Sønderborg Kommune.

Ikke kun boglig læring

I LEAPS lægges der vægt på, at læring ikke kun skal være boglig. Projekter med skarpe læringsmål, krav om synlige resultater og brug af problemløsnings- og samarbejdskompetencer er i fokus.

Projektet støttes af en række af Danmarks største fonde; Bitten & Mads Clausens Fond, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden og Foreningen for Fremstillingsindustrien. Donorerne har sammenlagt doneret 32,6 millioner kroner, der blandt andet går til udvikling, træning og forskning frem til 2022. Planen er, at flere skoler kan komme til, hvis de første fire modelskoler viser positive resultater.

”Det skal være spændende at lære. Det er målet med LEAPS projektet. Vi vil bidrage til en mere engagerende læring gennem en ny, projektbaseret læringsform. Samtidig skal naturfagenes eksponering øges, uden at der skal undervises i flere timer. Det kan for eksempel ske ved, at der læres matematik, fysik og engelsk på samme tid,” siger Anette Clausen, bestyrelsesformand i Kata Fonden, som er initiativtager til LEAPS og understøtter skoler og lærere.

Global inspiration

Initiativet henter inspiration internationalt og nationalt. I

USA er en række skoler langt fremme med systematisk projektbaseret læring, og her er der mange eksempler på, hvordan flere faglige læringsmål kan nås igennem et projekt. En skoles teaterforestilling giver for eksempel mulighed for at bruge fagene aktivt og for at lære autentisk om konstruktion af scene, lyd og lys i forestillingen.

”Gode skoler er vigtige, når vi skal tiltrække medarbejdere til et lokalområde. Vi oplever at tilflyttere i stigende grad spørger til de lokale skoler. Her vil en lokal LEAPS fyrtårnsskole være et stort aktiv,” siger Peter Mads Clausen, bestyrelsesformand i Bitten & Mads Clausens Fond.

LEAPS

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.

LEAPS er et initiativ, der lægger vægt på, at fire skoler udvikler sig til modelskoler. Målet er, at der skal skabes en mere engagerende form for læring, hvor fagene i højere grad integreres, og læringsformen er projektbaseret.

I LEAPS lærer børnene at arbejde systematisk med projekter, som det også kendes fra offentlige og private virksomheder

LEAPS støttes af fire af Danmarks største fonde, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden og Bitten & Mads Clausens Fond samt Fremstillingsindustrien. Den almennyttige fond Kata Fonden understøtter processen på de fire udvalgte skoler.

Initiativet har modtaget 32,6 mio. kr. fra de fire fonde og Fremstillingsindustrien. De deltagende kommuner investerer ligeledes ressourcer i skolernes omstillingsproces

De første skoler i LEAPS er Sønderskov-Skolen i Sønderborg og Signaturskolen Kvaglund i Esbjerg. De 2 øvrige skoler offentliggøres senere.

Læs mere på www.leapsskole.dk

Kata Fonden

Kata Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at fremme viden og praksis om læring og innovation.

Kata Fondens projekter skal være nyttige for samfundet, og den viden, der skabes, skal gøres tilgængelig for alle.

Fonden har yderligere to læringsprojekter: NyNaturfag og KlogPåNaturfag, der begge understøtter naturfagene i den danske grundskole. NyNaturfag støtter skoler, der skal indrette faglokaler, mens KlogPåNaturfag hjælper med opkvalificering af naturfagslærere.

Publiceret: 20. Marts 2017 09:45
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Sønderborg

Fik du læst
ANNONCER
Se flere